Smokal, visokoalkalni deterdžent za pranje u industriji hrane

SMOKAL je visokoalkalno peneće sredstvo za pranje svih površina otpornih na alkalije u pogonima za obradu živih namirnica i velikim kuhinjama. Primenjuje se za rastvaranje dimnih smola, naslaga katrana, zagorelih masti i drugih skorelih ostataka hrane u pušnicama, na štapovima i ramovima, na pločicama zidova i podova, kolicima za dimljenje i sl. Kompaktna i stabilna pena se dobija korišćenjem penomata, pri razblaženju 1:100-1:10. Najbolji rezultati se postižu razblaživanjem toplom vodom. Naneti na željenu površinu pomoću penomata, ostaviti da deluje 10-30 min i obilato isprati vodom. Ne koristiti na površinama od aluminijuma, bakra, mesinga, drveta i linoleuma.

Opis

SMOKAL je visokoalkalno peneće sredstvo za pranje svih površina otpornih na alkalije u pogonima za obradu živih namirnica i velikim kuhinjama. Primenjuje se za rastvaranje dimnih smola, naslaga katrana, zagorelih masti i drugih skorelih ostataka hrane u pušnicama, na štapovima i ramovima, na pločicama zidova i podova, kolicima za dimljenje i sl. Kompaktna i stabilna pena se dobija korišćenjem penomata, pri razblaženju 1:100-1:10. Najbolji rezultati se postižu razblaživanjem toplom vodom. Naneti na željenu površinu pomoću penomata, ostaviti da deluje 10-30 min i obilato isprati vodom. Ne koristiti na površinama od aluminijuma, bakra, mesinga, drveta i linoleuma.