Penalkal CL, alkalni deterdžent sa aktivnim hlorom za pranje u industriji hrane

PENALKAL CL je sredstvo izbora za pranje i čišćenje aktivnim hlorom svih površina otpornih na alkalije u pogonima za obradu živih namirnica i velikim kuhinjama. Sredstvo se primenjuje za pranje i čišćenje zidova, podova, pokretnih traka, radnih površina, kolica, procesne opreme i dr. Primenjuje se pomoću penomata sa niskim ili visokim pritiskom na sledeći način: napraviti razblaženje 1:40-1:20, naneti na površinu, ostaviti da deluje 5-30 min i temeljito isprati vodom. Razblaženje i vreme delovanja zavise od nivoa zaprljanja. U kontaktu sa kiselinama proizvodi otrovne gasove. Ne koristiti na površinama od aluminijuma, bakra, mesinga, drveta i linoleuma.

Opis

PENALKAL CL je sredstvo izbora za pranje i čišćenje aktivnim hlorom svih površina otpornih na alkalije u pogonima za obradu živih namirnica i velikim kuhinjama. Sredstvo se primenjuje za pranje i čišćenje zidova, podova, pokretnih traka, radnih površina, kolica, procesne opreme i dr. Primenjuje se pomoću penomata sa niskim ili visokim pritiskom na sledeći način: napraviti razblaženje 1:40-1:20, naneti na površinu, ostaviti da deluje 5-30 min i temeljito isprati vodom. Razblaženje i vreme delovanja zavise od nivoa zaprljanja. U kontaktu sa kiselinama proizvodi otrovne gasove. Ne koristiti na površinama od aluminijuma, bakra, mesinga, drveta i linoleuma.