Sanisept 1000 ml

Upotrebljava se za dezinfekciju zdrave kože (uključujući kožu bogatu lojnim žlezdama) pre: operativnih zahvata, punkcija, uzimanje krvi za analizu i ostalih procedura kod kojih je neophodno dezinfi kovati kožu. Bez aldehida i fenola. Ne dovodi do alergijskih reakcija. Sanisept, nerazređen, u roku od 15 sekundi na sobnoj temperature bez prisustva proteinskog opterećenja uništava sledeće oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, funge i viruse: Staphylococcus aureus,Escherichia coli, Candida albicans. Вирусе: herpes virus, hepatitis B i C, HIV, virus infl uence A i B , adeno virus, entero viruse, SARS, vaccinia i rotaviruse. Delovanje na Bacillus cereus ispitano je u vremenu od 30 sekundi.  Pakovanje od 1000ml.

Opis

Upotrebljava se za dezinfekciju zdrave kože (uključujući kožu bogatu lojnim žlezdama) pre: operativnih zahvata, punkcija, uzimanje krvi za analizu i ostalih procedura kod kojih je neophodno dezinfi kovati kožu. Bez aldehida i fenola. Ne dovodi do alergijskih reakcija. Sanisept, nerazređen, u roku od 15 sekundi na sobnoj temperature bez prisustva proteinskog opterećenja uništava sledeće oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, funge i viruse: Staphylococcus aureus,Escherichia coli, Candida albicans. Вирусе: herpes virus, hepatitis B i C, HIV, virus infl uence A i B , adeno virus, entero viruse, SARS, vaccinia i rotaviruse. Delovanje na Bacillus cereus ispitano je u vremenu od 30 sekundi.  Pakovanje od 1000ml.