Deziall 250 ml

Deziall 250 mlje sredstvo koje se koristi nerazblaženo za dezinfekciju ruku i kože tela u zdravstvu, veterini, prehrambenoj industriji i javnoj higijeni. Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote. Proizvod je baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija. Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi, dok „Mycobacterium tuberculosis″ uništava za 30 sekundi. Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).Deziall je tečno dezinfekciono sredstvo koje zahvaljujući etil alkoholu obezbeđuje brzu dezinfekciju kože, a hlorheksidin diglukonat stvara zaštitni antimikrobni film, koji obezbeđuje zaštitu od kontaminacije do narednih 6 sati.

  • Higijenska dezinfekcija ruku:  posle detaljnog pranja i ispiranja  vodom  utrljati  3 ml Deziall-a   u kožu ruku . Utrljavati oko 1 minut.
  • Hirurška dezinfekcija: ruke se predhodno operu sredstvom za pranje uz korišćenje sterilne četkice  za nokte  i temeljno isperu vodom. Na suve ruke utrljati Deziall  dva puta po 3-5ml u vremenu od 2 minuta na svaku šaku i podlakticu.
  • Preoperativna priprema kože pacijenata, pre davanja injekcija, infuzija,dijagnostičkih biopsija ili punkcija  u maloj hirurgiji, koža se pre svakog  zahvata istrlja sterilnom vatom ili gazom natopljenom Deziall-om u vremenu od 1 do 2 min.

Opis

Deziall 250 mlje sredstvo koje se koristi nerazblaženo za dezinfekciju ruku i kože tela u zdravstvu, veterini, prehrambenoj industriji i javnoj higijeni. Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote. Proizvod je baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija. Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi, dok „Mycobacterium tuberculosis″ uništava za 30 sekundi. Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).Deziall je tečno dezinfekciono sredstvo koje zahvaljujući etil alkoholu obezbeđuje brzu dezinfekciju kože, a hlorheksidin diglukonat stvara zaštitni antimikrobni film, koji obezbeđuje zaštitu od kontaminacije do narednih 6 sati.

  • Higijenska dezinfekcija ruku:  posle detaljnog pranja i ispiranja  vodom  utrljati  3 ml Deziall-a   u kožu ruku . Utrljavati oko 1 minut.
  • Hirurška dezinfekcija: ruke se predhodno operu sredstvom za pranje uz korišćenje sterilne četkice  za nokte  i temeljno isperu vodom. Na suve ruke utrljati Deziall  dva puta po 3-5ml u vremenu od 2 minuta na svaku šaku i podlakticu.
  • Preoperativna priprema kože pacijenata, pre davanja injekcija, infuzija,dijagnostičkih biopsija ili punkcija  u maloj hirurgiji, koža se pre svakog  zahvata istrlja sterilnom vatom ili gazom natopljenom Deziall-om u vremenu od 1 do 2 min.