Asepsol aerosol sprej 250 ml

Asepssol aerosol je tečno dezinfekciono dezodorantsko sredstvo, sa delovanjem na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa. Asepssol aerosol svojim katjonskim površinski aktivnim delovanjem u vazduhu i na različitim površinama, predmetima i materijalima uništava mikroorganizme, neprijatne mirise i elektrostatičko naelektrisanje. Dezinfekcija i dezodoracija vazduha u bolnicama i domovima zdravlja, prehrambenoj industriji, živinarstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, brijačko-frizerskim radnjama, salonima za negu lepote, teretanama, u unutrašnjosti sredstava javnog prevoza, taksi vozila, vozova, aviona i porodičnih automobila, dezinfekcija klima uređaja.Rastvor se pomoću pumpice rasprši na površinu koju treba dezinfikovati sa rastojanja 30-60 cm.  Doza biocidnog proizvoda je 3-5 ml  po 1m³ затвореног простора. Биоцидни производ може се примењивати и пребрисати површином (на чисту тканину натопити 5 мл производа). Све површине које се дезинфикују пребрисавањем дозе биоцидног производа су 3 мл по 1м² површине, у зависности од затворене површине. Користи се за дезинфекцију површине и прибора који долазе у контакт са храном и пићем, с тим што је након дезинфекције површине и прибора потребно испрати водом.

Opis

Асепссол аеросол је течно дезинфекционо дезодорантско средство, са деловањем на грам-позитивне и грам-негативне бактерије, гљивице и на поједине типове вируса. Асепссол аеросол са својим катјонским површинским активним деловањем у ваздуху и на различитим површинама, предметима и материјалима уништавачких микроорганизми, непријатних мирисе и електростатичких наелектрисања. Дезинфекција и дезодорација ваздуха у болницама и домовима здравља, прехрамбена индустрија, живинарству, угоститељство, хотелијерство, бријачко-фризерски радња, салон за негу лепоте, теретна возила, у унутрашњости новца превоза, такси возила, возова, авиона и породичних аутомобила, дезинфекција клима уређаја .Раствор користите пумпице распрши на површини која треба дезинфиковати са растојања 30-60 цм. Доза биоцидног производа је 3-5 мл   по 1м³ затвореног простора. Биоцидни производ може се примењивати и пребрисати површином (на чисту тканину натопити 5 мл производа). Све површине које се дезинфикују пребрисавањем дозе биоцидног производа су 3 мл по 1м² површине, у зависности од затворене површине. Користи се за дезинфекцију површине и прибора који долазе у контакт са храном и пићем, с тим што је након дезинфекције површине и прибора потребно испрати водом.