Sanihem 1 kg

SANIHLOR – tablete bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Lako topive u vodi. Njihova aktivnost se zasniva na disocijaciji u vodenom rastvoru na HOCl ( hipohlorna kiselina ) koja ima 80-100 puta jače germicidno dejstvo od hipohloridnog jona. Još nije naučno dokazano kompletno dejstvo hlora ali se pretpostavlja da on prolazi kroz opnu ( ćelijsku membranu) i razara enzimski sistem ćelije. pH vrednost 1% vodenog rastvora iznosi 5,8-6,8. SANIHLOR tablete imaju širok spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, viruse i gljivice. S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E.coli, K.pneumoniae, C.albicans, A.niger, M.smegmatis, Bacillus subtilis, Virusi: herpes simplex I i II virus, HBV, HIV, adeno i polio viruse. Pakovanje od 1 kg.

Opis

SANIHLOR – tablete bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Lako topive u vodi. Njihova aktivnost se zasniva na disocijaciji u vodenom rastvoru na HOCl ( hipohlorna kiselina ) koja ima 80-100 puta jače germicidno dejstvo od hipohloridnog jona. Još nije naučno dokazano kompletno dejstvo hlora ali se pretpostavlja da on prolazi kroz opnu ( ćelijsku membranu) i razara enzimski sistem ćelije. pH vrednost 1% vodenog rastvora iznosi 5,8-6,8. SANIHLOR tablete imaju širok spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, viruse i gljivice. S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E.coli, K.pneumoniae, C.albicans, A.niger, M.smegmatis, Bacillus subtilis, Virusi: herpes simplex I i II virus, HBV, HIV, adeno i polio viruse. Pakovanje od 1 kg.