Dezihand H 1000 ml

Bistar, svetlozelenkasta tečnost, prijatnog mirisa, neguje ruke, održava vlažnost sa glicerinom kojeg sadrži u sebi i nakon isparavanja alkohola, odnosno sušenja ruku, ostavlja prijatan opip ruku. Dezihand-H ne iritira kožu ni posle duže upotrebe, već ona ostaje meka i elastična. Ovaj preparat obezbeđuje brzo i produženo delovanje, za 30 sekundi deluje na vegetativne oblike bakterija, a hlorheksidin-diglukonat obezbeđuje produženo dejstvo koje na koži stvara film (obezbeđuje zaštitu od kontaminacije narednih 6 sati). Ovaj preparat je ekološki, nakon upotrebe alkohol ispari a hlorheksidin-diglukonat se rastvori na hlor i aktivni kiseonik. Dezihand-H je namenjen za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, prvenstveno u zdravstvu (hirurzi, lekari, sestre, pomoćno osoblje), veterini, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Dezihand-H se preporučuje u svakodnevnoj kuhinjskoj upotrebi, prilikom upotrebe toaleta neophodno je posle pranja ruku sapunom izvršiti dezinfekciju Dezihandom-H. Pakovanje od 1000 ml.

Opis

Bistar, svetlozelenkasta tečnost, prijatnog mirisa, neguje ruke, održava vlažnost sa glicerinom kojeg sadrži u sebi i nakon isparavanja alkohola, odnosno sušenja ruku, ostavlja prijatan opip ruku. Dezihand-H ne iritira kožu ni posle duže upotrebe, već ona ostaje meka i elastična. Ovaj preparat obezbeđuje brzo i produženo delovanje, za 30 sekundi deluje na vegetativne oblike bakterija, a hlorheksidin-diglukonat obezbeđuje produženo dejstvo koje na koži stvara film (obezbeđuje zaštitu od kontaminacije narednih 6 sati). Ovaj preparat je ekološki, nakon upotrebe alkohol ispari a hlorheksidin-diglukonat se rastvori na hlor i aktivni kiseonik. Dezihand-H je namenjen za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, prvenstveno u zdravstvu (hirurzi, lekari, sestre, pomoćno osoblje), veterini, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Dezihand-H se preporučuje u svakodnevnoj kuhinjskoj upotrebi, prilikom upotrebe toaleta neophodno je posle pranja ruku sapunom izvršiti dezinfekciju Dezihandom-H. Pakovanje od 1000 ml.