Covecto Wash, sredstvo za automastko pranje konvektomata

Tečno sredstvo za automatsko pranje konvektomata u profesionalnim kuhinjama omogućava uklanjanje skorelih ostataka hrane, masnih isparenja, ulja, proteina i skroba, kao i uklanjanje zagorele i zapečene hrane i čađi. Posebno je efektivan protiv užeglih zaprljanja unutar konvektomata koja mogu uticati na ukus i miris spemljene hrane.

Opis

Tečno sredstvo za automatsko pranje konvektomata u profesionalnim kuhinjama omogućava uklanjanje skorelih ostataka hrane, masnih isparenja, ulja, proteina i skroba, kao i uklanjanje zagorele i zapečene hrane i čađi. Posebno je efektivan protiv užeglih zaprljanja unutar konvektomata koja mogu uticati na ukus i miris spemljene hrane.