Convesto Rinse, tečno sredstvo za automatsko ispiranje konvektomata

Convecto Rinse je tečno sredstvo za automatsko ispiranje konvektomata u profesionalnim kuhinjama koje za sobom ostavlja sjaj bez vidljivih ostataka na zidovima konvektomata. Ne ostavlja ikakav miris, omogućava brzo sušenje i čuva od korozije. Efektivno uklanja naslage kamenca na podu konvektomata. Pogodan za tvrdu vodu.

Opis

Convecto Rinse je tečno sredstvo za automatsko ispiranje konvektomata u profesionalnim kuhinjama koje za sobom ostavlja sjaj bez vidljivih ostataka na zidovima konvektomata. Ne ostavlja ikakav miris, omogućava brzo sušenje i čuva od korozije. Efektivno uklanja naslage kamenca na podu konvektomata. Pogodan za tvrdu vodu.