Zip podolin 1 lit

Универзално средство за чишћење и дисинфекцију свих водооперивних површина.

Opis

Универзално средство за чишћење и дисинфекцију свих водооперивних површина.