Mašina za čišćenje -FSM

Mašina za čišćenje FSM,

mala mašina za čišćenje dvorišta, parkinga, kruga firme , otvorenih i zatvorenih prostora , krupnog i sitnog otpada bez motora na sopstveni pogon

Opis

Mašina za čišćenje FSM,

mala mašina za čišćenje dvorišta, parkinga, kruga firme , otvorenih i zatvorenih prostora , krupnog i sitnog otpada bez motora na sopstveni pogon