Kanta sa poklopcem 600 ml okrugla bela

PVC kanta sa poklopcem, 600 ml okrugla bela.

Opis

PVC kanta sa poklopcem, 600 ml okrugla bela.