Hero lapis lazuli

DEZINFICIJENS U OBLIKU GRANULA

Namenjen dezinfekciji u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja,javnim i industrijskim objektima, uključujući i bolnice, za dezinfekcijuvazduha, površina, posuđa i pribora za jelo, materijala, opreme,za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovama.Dezinfekcija vode za kupanje u bazenima.U veterini za prostorije u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.Dezinfekcija površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Granulat služi i za dezinfekciju površina, oprema, ambalaže,pribora za jelo, u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje.Dezinfekcija vode za piće za ljude u cisternama, rezervoarima na vozovima
ili brodovima
NAPOMENA : Pre dezinfekcije izvršiti mehaničko čišćenje i pranje površina.

Opis

DEZINFICIJENS U OBLIKU GRANULA

Namenjen dezinfekciji u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja,javnim i industrijskim objektima, uključujući i bolnice, za dezinfekcijuvazduha, površina, posuđa i pribora za jelo, materijala, opreme,za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovama.Dezinfekcija vode za kupanje u bazenima.U veterini za prostorije u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.Dezinfekcija površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Granulat služi i za dezinfekciju površina, oprema, ambalaže,pribora za jelo, u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje.Dezinfekcija vode za piće za ljude u cisternama, rezervoarima na vozovima
ili brodovima
NAPOMENA : Pre dezinfekcije izvršiti mehaničko čišćenje i pranje površina.