Deziall hand plus 1 litar

Baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija i lipofilne viruse (HIV, herpes virus, hepatitis, orthomyxo i paramyxo virus).Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi. Mycobacterium tuberculosis uništava za 30 sekundi.Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote.

 • Koristi se nerazblažen za dezinfekciju ruku i kože tela u: zdravstvu, veterini, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, javnoj higijeni i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.
 • Deziall hand plus predviđen je za normalnu i osetljivu kožu ruku. Prisustvo mlečne kiseline štiti i neguje kožu ruku od isušivanja i pucanja  (pojave mikrolezija), pri čemu ona ostaje elastična i meka.– Izuzetna potencija kombinacije dva alkohola, hlorheksidin diglukonata i mlečne kiseline
  – Visok stepen higijene i zaštita od kontaminacije do 6 sati nakon primene
  – Maksimalna nega uz prijatan osećaj i blag miris.

Opis

Baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija i lipofilne viruse (HIV, herpes virus, hepatitis, orthomyxo i paramyxo virus).Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi. Mycobacterium tuberculosis uništava za 30 sekundi.Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote.

 • Koristi se nerazblažen za dezinfekciju ruku i kože tela u: zdravstvu, veterini, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, javnoj higijeni i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.
 • Deziall hand plus predviđen je za normalnu i osetljivu kožu ruku. Prisustvo mlečne kiseline štiti i neguje kožu ruku od isušivanja i pucanja  (pojave mikrolezija), pri čemu ona ostaje elastična i meka.– Izuzetna potencija kombinacije dva alkohola, hlorheksidin diglukonata i mlečne kiseline
  – Visok stepen higijene i zaštita od kontaminacije do 6 sati nakon primene
  – Maksimalna nega uz prijatan osećaj i blag miris.