Demi voda 1000 ml

Demineralizovana voda dobijena pomoću jonoizmenjivača koja u svom sastavu ne sadrži soli koji stvaraju kamenac. Koristi se u laboratorijske svrhe kao i u bolnicama, industriji i kao sredstvo za punjenje akumulatora i pegli na paru. Pakovanje 1000 ml.

Category:

Opis

Demineralizovana voda dobijena pomoću jonoizmenjivača koja u svom sastavu ne sadrži soli koji stvaraju kamenac. Koristi se u laboratorijske svrhe kao i u bolnicama, industriji i kao sredstvo za punjenje akumulatora i pegli na paru. Pakovanje 1000 ml.